Fundaţia SERA ROMÂNIA, având ca partener Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, are plăcerea de a vă invita să participați la masa rotundă cu tema „ Metode alternative de abordare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Covasna”.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA” – COD SMIS 2014+: 129310, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea centrului de plasament nr. 6 din județul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 de copii în căsuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial), elaborarea de măsuri  în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie. Totodată, proiectul vizează servicii integrate pentru minimum 63 de copii expuși riscului, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia, precum și sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minimum 32 de copii.

Agenda completă a evenimentului este atașată invitaţiei.

Evenimentul se va derula în intervalul orar 10.00 – 14.00 la Hotel Boutique Panorama (Calea Vâlcele, DN13E 9, Sfântu Gheorghe).

Având în vedere limitările oficiale privind numărul de participanți la evenimente, impuse de pandemia COVID – 19, avem rugămintea să desemnați un reprezentant din partea instituției dumneavoastră, specialist/factor de decizie în domeniul protecției copilului, care să participe la evenimentul organizat de Fundația SERA ROMÂNIA și să confirme participarea sa la eveniment.

Pentru confirmări și alte informații legate de acest eveniment, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: office@sera.ro sau să accesați pagina noastră de Facebook.

Persoane de contact:

Feher Gabriella: 0732 810 825

Despre Fundația SERA ROMÂNIA

Fundația SERA ROMÂNIA este o organzație neguvernamentală non-profit, privată, non-confesională, fără scop lucrativ care activează în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului și a adulților, și care a fost constituită în anul 1996.

Scopul Fundației SERA ROMÂNIA îl constituie conceperea, organizarea și desfășurarea unor activităti în favoarea persoanelor aflate în situații speciale care se desfășoară în conformitate cu legislatia României și a Strategiei Naționale pentru Protecția Copilului 2014 – 2020.

Fundația SERA ROMÂNIA a avut în ultimii 25 ani o prezență constantă în reformarea instituțiilor de protecție a copilului și dezvoltarea serviciilor sociale moderne pentru copilul aflat în dificultate, la nivel național. Toate aceste acțiuni au beneficiat de sprijinul necondiționat al reprezentanților autorităților publice și de cooperarea constantă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.

Proudly powered by WordPress