1. Dezinstituționalizarea prin închiderea centrului de plasament și crearea a 3 căsuțe de tip familial și un centru de reabilitare, astfel în total 32 copii vor beneficia de sprijin specializat în etapa de tranziție de la centru de plasament la servicii comunitare.

2. Creșterea gradului de conștientizare, a accesului si participării la acțiuni destinate promovării si respectării drepturilor copilului, precum și la acțiunile de prevenire a separării copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare în comunitate;

3. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a minim 63 de copii din comunitate, aflați în risc de separare de familie precum și servicii de acompaniere a copilului expus riscului și a familiei acestuia în vederea asigurării dreptului copilului la identitate, sănătate și educație;

4. Asigurarea bunăstării unui număr de minim 32 copii reintegrați în familie, într-un mediu familial sănătos și funcțional, prin acordarea de subventii atât pentru copii cât și pentru familiile care se ocupă de creșterea si îngrijirea copilului reintegrat în familie;
5. Dezvoltarea unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comunitate destinat unui număr de minim 63 de copii, având ca scop asistarea părinților pentru a face fata dificultaților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar problem e în dezvoltarea acestora.
6. Creșterea nivelului de calitate a vieții copiilor și familiilor acestora din comunitate prin asigurarea unor instrumente de inovare socială respectiv acordarea de subvenții financiare pentru minim 63 de copii aflați în situație de risc și pentru minim 40 de familii care se ocupă creșterea acestora în comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie.