Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din

județul Covasna POCU/476/4/18/129310

BENEFICIARUL PROIECTULUI:

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA

PARTENER:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI:

6,035,625,06 lei, din care valoare co-finanțare UE: 5,124,161,30 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 882,649,52 lei și valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului 28,814,24 lei.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 

06.05.2020 – 05.08.2022

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea Centrului de Plasament nr. 6 din județul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 copiii în căsuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial), elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie. Totodată, proiectul vizează servicii integrate pentru minim 63 de copii expuși riscului, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia precum și sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minim 32 de copii..

Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în comunități din județul Covasna cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale de calitate și specifice copiilor/familiilor aflați în situație de risc.

Proiectul propus spre finanțare răspunde obiectivelor specifice ale apelului:

Obiectiv specific 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunitățiii

Obiectiv specific 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat pregătiți pentru a avea o viața independentă.

Astazi am deschis seria evenimentelor dedicate promovarii drepturilor copilului – Promovarea drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării în județul Covasna, la Sfantu Gheorghe, alaturi de partenerii nostri din proiect – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. La intalnire au participat reprezentanti ai institutiilor publice locale, inclusiv din sistemul de invatamant, din…

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, derulează, în perioada iunie 2020 – septembrie 2022, proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cu un buget de 5.954.979,39 de lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de…

Continuam seria de povesti despre beneficiarii proiectului “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, cu noi testimoniale ale parintilor care au fost sprijiniti in proiect pentru a-si putea aduce inapoi acasa copiii institutionalizati – cum le e acum, cum e pentru copii, cum au fost ajutati in proiect. Povestim asadar…

Continuam seria de povesti despre beneficiarii proiectului “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, cu o testimoniale ale parintilor care au fost sprijiniti in proiect pentru a-si putea aduce inapoi acasa copiii institutionalizati – cum le e acum, cum e pentru copii, cum au fost ajutati in proiect. Povestim asadar…

Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din

județul Covasna POCU/476/4/18/129310

Proudly powered by WordPress