1. R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separarii copilului de familia sa, organizata in comunitate si derulata prin intermediul a 4 seminarii cu cate 20 participanti/eveniment si 4 mese rotunde cu cate 15 participanti;

2. R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalitatii de sanse si nediscriminarii organizata in comunitate prin 6 evenimente a cate 60 participanti/eveniment;

3. R3. (A2.3.) 124 de copii aflati in dificultate beneficiari ai serviciilor/masurilor furnizate in cadrul proiectuluui, 55 de familii care se ocupa de crestere copiilor aflati in situatie de risc sau reintegrati din sistemul rezidential;

4. R4. (A3.1.) Identificarea si monitorizarea unui numar de minim 63 de copii aflați în risc de separare de familie;

5. R5. (A3.2). Acordarea de subventii pentru 63 de copii aflati in situatie de risc si 40 de familii care se ocupa de cresterea copiilor aflati in situatie de risc

6. R6. (A3.3.) Minim 63 copii si 40 parinti consiliati/sprijiniti in vederea separarii copilului de familia sa, dezvoltarea abilitatilor parentale etc.

7. R7. (A4.1.) 5 servicii sociale infiintate la nivelul proiectului ( 2 casute de tip familial Targu Secuiesc, 1 casuta de tip familial la Intorsura Buzaului si 1 centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati la Intorsura Buzaului, 1 Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii)

8. R8. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul casutelor de tip familial pentru un numar de 32 copii

9. R9. (A 4.2.) Furnizarea serviciilor sociale in cadrul centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati pentru un numar de minim 8 copii

10. R10. (A4.3.) Acordarea de subventii pentru 32 de copii reintegrati in familie si pentru 15 familii care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor reintegrati din sistemul residential/asistenta maternala

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Componentă 1 – Apel: POCU/476/4/18/129310 Operatiune compozita OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pentru copii si tineri – Regiuni mai putin dezvoltate.