Astazi am deschis seria evenimentelor dedicate promovarii drepturilor copilului – Promovarea drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării în județul Covasna, la Sfantu Gheorghe, alaturi de partenerii nostri din proiect – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.
La intalnire au participat reprezentanti ai institutiilor publice locale, inclusiv din sistemul de invatamant, din protectia copilului, actori sociali relevanti, dar si parinti si copii, beneficiari ai proiectului.
Este primul din cele 6 evenimente dedicate promovarii respectarii drepturilor copilului in proiectul Aproape de familie – Covasna.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA” Aproape de familie – Covasna – COD SMIS 2014+: 129310, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.
Obiectivul proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea centrului de plasament nr. 6 Olteni din județul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 36 copiii în căsuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial), elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie. Totodată, proiectul vizează servicii integrate pentru minim 63 de copii expuși riscului, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia precum și sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minim 28 de copii.
* Despre Fundația SERA Romania
Fundația SERA ROMÂNIA este o organzație neguvernamentală non-profit, privată, non-confesională, fără scop lucrativ care activează în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului și a adulților și care a fost constituită în anul 1996.
Scopul Fundației SERA ROMÂNIA îl constituie conceperea, organizarea și desfășurarea unor activităti în favoarea persoanelor aflate în situații speciale care se desfășoară în conformitate cu legislatia României și a Strategiei Naționale pentru Protecția Copilului 2014 – 2020.
Fundația SERA ROMÂNIA a avut în ultimii 25 ani o prezență constantă în reformarea instituțiilor de protecție a copilului și dezvoltarea serviciilor sociale moderne pentru copilul aflat în dificultate, la nivel national. Toate aceste acțiuni au beneficiat de sprijinul necondiționat al reprezentanților autoritatilor publice și de cooperarea constantă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.

Proudly powered by WordPress