FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310, recrutează o serie de experți pentru derularea subactivităților A.3.1. – Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului și A.3.3….

Proudly powered by WordPress