Fundaţia SERA ROMÂNIA, având ca partener Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, are plăcerea de a vă invita să participați la masa rotundă cu tema „ Metode alternative de abordare a prevenirii separării copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Covasna”. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „APROAPE DE…

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310, recrutează o serie de experți pentru derularea subactivităților A.3.1. – Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului și A.3.3….

Page 2 of 2 1 2

Proudly powered by WordPress