Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Componentă 1 – Apel: POCU/476/4/18/129310 Operatiune compozita OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pentru copii si tineri – Regiuni mai putin dezvoltate.

Proudly powered by WordPress