FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA implementează în perioada mai 2020-august 2022 proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cu un buget total de 6 035 625,06 de lei, din care 5 124 161,30 lei reprezintă confinanțare UE.cu un buget total de 6 035 625,06 de lei, din care 5 124 161,30 lei reprezintă confinanțare UE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea pentru 32 de copii prin închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni și oferirea de servicii integrate pentru un număr total de 127 de copii din județul Covasna. Până în septembrie 2021, am atins peste 50% din indicatorii asumați.

Ce ne propunem până la finalul proiectului:

 • dezinstituționalizarea prin închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Olteni din județul Covasna
 • acordarea de servicii suport pentru 32 de copii în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (în căsuțele de tip familial)
 • elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie
 • servicii integrate pentru minimum 63 de copii expuși riscului de abandon și asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia
 • sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minimum 32 de copii
 • 5 servicii sociale înființate la nivelul proiectului ( 2 Case de tip familial la Târgu Secuiesc, 1 Casă de tip familial la Întorsura Buzăului și 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului, 1 Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii la Sfântu Gheorghe, funcțional deja).

Centrul De Consiliere și Sprijin Pentru Părinți și Copii (CCSPC) din Sfântu Gheorghe a oferit deja servicii pentru sute de beneficiari

“Centrul pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” (CCSPC) din Sfântu Gheorghe este un serviciu social creat de Fundația SERA ROMÂNIA în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în cadrul proiectului ”Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna POCU/476/4/18/129310”, cofinanțat din Fondul Social European.

CCSPC este un serviciu de zi care sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Centrul vizează un număr total de 103 persoane: 63 copii incluși în grupul țintă și implicit un număr de 40 părinți, în calitate de reprezentanți legali/tutori ai copiilor. Accesul persoanelor în cadrul CCSPC se realizează cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.

Peste 50% din indicatori atinși până la sfârșitul lunii august 2021

Servicii sociale furnizate:

 • consiliere socială
 • consiliere psihosocială pentru familie și copil
 • consiliere familială
 • suport emoțional, socializare și reinserție socială
 • consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate care pun în pericol dezvoltarea copiilor
 • sprijinirea și consilierea copiilor care au dificultăți de dezvoltare și/sau reintegrare în familie, școală.

Contact:

Adresa: Strada Liliacului, nr. 6, bloc.26, scara A, ap.1, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cod poştal 520086

Telefon: 0267.708.435, 0744.247.956

Email: ccspc.cv@gmail.com

 

3 case de tip familial și 1 centru pentru copilul cu dizabilități

 

Proiectul mai prevede oferirea de servicii sociale în alte 4 tipuri de instituții (30% realizate):

 • 2 Case de tip familial la Târgu Secuiesc
 • 1 Casă de tip familial a Întorsura Buzăului
 • 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului.

 

 Rezultate așteptate și rezultate atinse la 31 august 2021:

 • sprijin pentru 127 de copii aflați în dificultate și 55 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situatie de risc sau reintegrați din sistemul rezidențial – peste 50% realizat;
 • min. 63 de copii aflați în risc de separare de familie identificați și monitorizați – peste 55% realizat (65 copii);
 • subvenții pentru 63 de copii aflați în situație de risc și 40 de familii care se ocupă de creșterea lor – peste 55% realizat;
 • Min. 63 copii și 40 părinți consiliați/sprijiniți în vederea separării copilului de familia sa, dezvoltarea abilităților parentale etc – peste 55% realizat;
 • 5 servicii sociale înființate la nivelul proiectului ( 2 Case de tip familial la Târgu Secuiesc, 1 Casă de tip familial la Întorsura Buzăului și 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului, 1 Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii la Sfântu Gheorghe) – este 30% realizat;
 • servicii sociale pentru 32 copii din casele de tip familial și servicii de reabilitare pentru min.8 copii cu dizabilități în centrul de zi – peste 20% realizat;
 • subvenţii pentru 32 de copii reintegrați în familie și 15 familii care cresc copiii reintegrați – peste 40% realizat;
 • 1 campanie de prevenire a separării copilului de familia sa și 1 campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării organizate în jud. Covasna – 25% realizat.

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în martie 1996, recunoscută pentru expertiza sa de peste 25 de ani în domeniul protecției copilului şi al promovării drepturilor copiilor. În parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, organizația ajută la menținerea copilului în familia naturală și la dezvoltarea de soluții alternative la instituționalizarea copilului. În toți acești ani, Fundația SERA ROMANIA a schimbat în bine viața a peste 100.000 de copii din țară.

Proudly powered by WordPress