“Centrul pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” (CCSPC) din Sfântu Gheorghe este un serviciu social creat de Fundația SERA ROMÂNIA în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în cadrul proiectului ”Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna POCU/476/4/18/129310”, cofinanțat din Fondul Social European.

CCSPC este un serviciu de zi care sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Centrul vizează un număr total de 103 persoane: 63 copii incluși în grupul țintă și implicit un număr de 40 părinți, în calitate de reprezentanți legali/tutori ai copiilor. Accesul persoanelor în cadrul CCSPC se realizează cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.

SERVICII SOCIALE FURNIZATE:

 • consiliere socială
 • consiliere psihosocială pentru familie și copil
 • consiliere familială
 • suport emoțional, socializare și reinserție socială
 • consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate care pun în pericol dezvoltarea copiilor
 • sprijinirea și consilierea copiilor care au dificultăți de dezvoltare și/sau reintegrare în familie, școală.

BENEFICIARII CENTRULUI:

 • Minimum 63 de copii și minimum 40 de familii aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criteriile de eligibilitate stabilite.

PERSONALUL DE SPECIALITATE:

 • 2 asistenți sociali
 • 1 psiholog.

OBIECTIVELE CENTRULUI

 • Creşterea numărului de părinţi care conştientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoţional;
 • Creşterea numărului de părinţi care conştientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socială a copilului;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi dezvoltarea copiilor;
 • Sprijinirea familiilor/părinţilor prin dezvoltarea de reţele/grupuri de sprijin;
 • Reducerea numărului de copii care ajung în instituţii din cauza unor dificultăţi temporare prin care trec părinţii acestora;
 • Creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

Contact:

Adresa: Strada Liliacului, nr. 6, bloc.26, scara A, ap.1, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cod poştal 520086

Telefon: 0267.708.435, 0744.247.956

Email: ccspc.cv@gmail.com

Program:

Luni: 12.00-16.00

Marți: 08.00-14.00

Miercuri:12.00-16.00

Joi: 08.00-12.00

Vineri: 12.00-14.00

 

 INFORMAȚII DESPRE PROIECT

 FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează în perioada mai 2020-august 2022, proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, cu un buget total de 6 035 625,06 de lei, din care 5 124 161,30 lei reprezintă confinanțare UE.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

 • dezinstituționalizarea prin închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Olteni din județul Covasna
 • acordarea de servicii suport pentru 32 de copii în casuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial)
 • elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie
 • servicii integrate pentru minimum 63 de copii expuși riscului de abandon și asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia
 • sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minimum 32 de copii.

 

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în martie 1996, recunoscută pentru expertiza sa de peste 25 de ani în domeniul protecției copilului şi al promovării drepturilor copiilor. În parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, organizația ajută la menținerea copilului în familia naturală și la dezvoltarea de soluții alternative la instituționalizarea copilului. În toți acești ani, Fundația SERA ROMANIA a schimbat în bine viața a peste 100.000 de copii din țară.

Proudly powered by WordPress