FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA implementează în perioada mai 2020-august 2022 proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, cu un buget total de 6 035 625,06 de lei, din care 5 124 161,30 lei reprezintă confinanțare UE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea pentru 32 de copii prin închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni și oferirea de servicii integrate pentru un număr total de 127 de copii din județul Covasna.

Ce ne propunem:

 • dezinstituționalizarea prin închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Olteni din județul Covasna
 • acordarea de servicii suport pentru 32 de copii în casuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial)
 • elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie
 • servicii integrate pentru minimum 63 de copii expuși riscului de abandon și asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia
 • sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minimum 32 de copii.

În cadrul proiectului, pe lângă Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (CCSPC) din Sfântu Gheorghe (un serviciu de zi care sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora), ne mai propunem să creăm alte 4 tipuri de servicii:

 • 2 Case de tip familial la Târgu Secuiesc
 • 1 Casă de tip familial a Întorsura Buzăului
 • 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului.

Rezultate așteptate la finalul proiectului:

 sprijin pentru 127 de copii aflați în dificultate și 55 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situatie de risc sau reintegrați din sistemul rezidențial;

 • min. 63 de copii aflați în risc de separare de familie identificați și monitorizați;
 • subvenții pentru 63 de copii aflați în situație de risc și 40 de familii care se ocupă de creșterea lor;
 • Min. 63 copii și 40 părinți consiliați/sprijiniți în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, dezvoltarea abilităților parentale etc;
 • 5 servicii sociale înființate la nivelul județului ( 2 Case de tip familial la Târgu Secuiesc, 1 Casă de tip familial la Întorsura Buzăului, 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului și 1 Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii la Sfântu Gheorghe).
 • servicii sociale pentru 32 copii din casele de tip familial și servicii de reabilitare pentru copiii cu dizabilități în centrul de zi;
 • subvenţii pentru 32 de copii reintegrați în familie și 15 familii care cresc copiii reintegrați;
 • 1 campanie de prevenire a separării copilului de familia sa și 1 campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării organizate în jud. Covasna.

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în martie 1996, recunoscută pentru expertiza sa de peste 25 de ani în domeniul protecției copilului şi al promovării drepturilor copiilor. În parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale, organizația ajută la menținerea copilului în familia naturală și la dezvoltarea de soluții alternative la instituționalizarea copilului. În toți acești ani, Fundația SERA ROMANIA a schimbat în bine viața a peste 100.000 de copii din țară.

Proudly powered by WordPress