45 de copii primesc sansa la o viata mai buna, in cadrul proiectului “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, derulat de Fundatia SERA ROMANIA in parteneriat cu Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, dupa inchiderea centrului de tip vechi nr.6 din Olteni. Dintre acestia, 32 sunt mutati in cele 3 case de tip familial deschise la Intorsura Buzaului si la Targu Secuiesc, 10 reintegrati in familia naturala, iar 3 tineri vor fi transferati catre alte servicii de specialitate din cadrul DGASPC Covasna.

Obiectivul general al proiectului “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, derulat in parteneriat cu Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, il reprezinta dezinstitutionalizarea prin inchiderea Centrului de Plasament nr. 6 din judetul Covasna si acordarea de servicii suport pentru 32 copii in casutele de tip familial in etapa de tranzitie de la centrul de plasament la servicii comunitare (casute de tip familial), alaturi de alte masuri de sprijin social, financiar si de educatie privind prevenirea separarii copilului de familie si drepturile copilului.

Concret, printre rezultatele asteptate ale proiectului se numara 5 servicii sociale infiintate (2 Case de tip familial la Targu Secuiesc, 1 Casa de tip familial la Intorsura Buzaului și 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati la Intorsura Buzaului si 1 Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii, deschis la Sfantu Gheorghe), toate deja functionale si deschise pentru beneficiarii proiectului.

Astfel, unul din obiectivele specifice ale proiectului este dezinstitutionalizarea prin inchiderea centrului de plasament nr. 6 de la Olteni si crearea a 3 casute de tip familial (Casuta de tip familial Targu Secuiesc nr. 1, Casuta de tip familial Targu Secuiesc nr. 2, Casuta de tip familial Intorsura Buzaului), precum si a unui centru de reabilitare pentru copiii cu dizabilitati (Centrul de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati din Intorsura Buzaului).

Despre Centrul de plasament Olteni, unul din cele mai vechi centre din Covasna

Potrivit datelor oficiale, Centrul de plasament nr. 6 Olteni a fost unul din primele 50 de centre de plasament propuse pentru a fi inchise, fiind pe locul 26 pe lista de prioritizare intocmita de ANPDCA si cel mai mare centru de plasament de tip rezidential clasic din judetul Covasna, situat la o distanta de 14 km de Sf. Gheorghe, in localitatea Olteni. Centrul a functionat langa Scoala Gimnaziala Speciala Sfantu Gheorghe – structura Olteni, beneficiarii centrului fiind copii/tineri cu cerinte educationale speciale.

In vederea asigurarii dezintistutionalizarii celor 45 copii aflati in centrul de plasament nr. 6 Olteni, se vor asigura servicii sociale in cadrul celor 3 casute de tip familial infiintate la Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului, precum si in cadrul unui centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati, dar si servicii necesare reintegrarii unora dintre acestia in familia biologica (sprijin material sub forma subventiilor).

Avand in vedere ca proiectul prevede asigurarea dezintistutionalizarii unui numar de 45 copii care se aflau in Centrul de plasament de tip vechi nr. 6 Olteni, inchis de autoritati, pe langa cei 32 de copii/tineri care vor beneficia de servicii sociale in cadrul caselor de tip familial infiintate in cadrul proiectului, alti 10 copii vor fi reintegrati in familiile lor naturale, oferindu-se si servicii necesare conexe reintegrarii (sprijin material sub forma subventiilor acordat familiilor), iar 3 tineri vor fi transferati catre alte servicii de specialitate din cadrul DGASPC Covasna.

Sunt vizate urmatoarele aspecte:

 1. se va avea in vedere interventia pe familie (ex. copilul participa activitati de consiliere/reabilitate, parintele poate participa la sesiuni deeducatie parentala pentru prevenirea separarii copilului de familia sa)
 2. indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru fiecare copil, in raport de interventia de care beneficieaza in cadrul proiectului;
 3. disponibilitatea de a fi implicat la activitatile proiectului.

Pentru cei 32 de copii care vor fi dezintitutionalizati din Centrul de Plasament nr. 6 Olteni si transferati in cele 3 case de tip familial, proiectul urmareste indeplinirea misiunii serviciilor sociale de tipul casei de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala care priveste, in principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si servicii de pregatire pentru viata independenta, precum si pentru integrarea/reintegrarea familiala si socio-profesionala.

La aceste activitati participa si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna, in calitate de partener cheie in acest proiect, de altfel unul din cei mai vechi parteneri ai Fundatiei SERA ROMANIA.

Proiectul prevede concret:

 • Furnizarea serviciilor sociale in cadrul casutelor de tip familial pentru un numar de 32 copii
 • Furnizarea serviciilor sociale in cadrul centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati pentru un numar de minimum 8 copii din cei 32 de copii proveniti de la Centrul de plasament nr. 6 Olteni.

Cei 32 de beneficiari ai serviciilor sociale in casutele de tip familial si centrul de reabilitare vor fi:

 • 12 copii beneficiari ai serviciilor sociale furnizate in cadrul Casutei de tip familial Targu Secuiesc nr. 1
 • 12 copii beneficiari ai serviciilor sociale furnizate in cadrul Casutei de tip familial Targu Secuiesc nr. 2
 • 8 copii beneficiari ai serviciilor sociale furnizate in cadrul Casutei de tip familial Intorsura Buzaului
 • 8 copii din cei 32 de copii beneficiari ai caselor de tip familial beneficiaza de serviciile sociale furnizate in cadrul Centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati din Targu Secuiesc.

De asemenea, la nivelul comunitatii functioneaza, tot in cadrul proiectului, Centrul de Consiliere si sprijin pentru parinti si copii dijn Sfantu Gheorghe, creat cu scopul prevenirii separarii copilului de familia sa, precum si de asistare a parintilor pentru a face fata dificultatilor psiho-sociale ce afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale precum si sprijinirea copiilor atunci cand apar probleme in dezvoltarea acestora.

Despre casutele de tip familial

Casa de tip familial este locuinta care acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, asigurand exigentele minimale pentru un numar de maximum 12 copii. Misiunea serviciilor sociale asa cum sunt casele de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala priveste, in principal, asigurarea accesului acestora, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si servicii de pregatire pentru viata independenta, precum si pentru integrarea/reintegrarea familiala si socio-profesionala.

Astfel ca dezinstitutionalizarea copiilor din centrul de plasament nr. 6 Olteni se va realiza prin furnizarea serviciilor sociale adecvate in cadrul celor 3 casute de tip familial si a centrului de zi de reabilitate. Furnizarea serviciilor sociale in cadrul casutelor de tip familial infiintate in cadrul prioiectului se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidentiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai) la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala, din 03.01.2019.

Cele 3 casute de tip familial functioneaza intr-un spatiu pus la dispozitie de DGASPC Covasna, construit si amenajat de catre Fundatia SERA ROMANIA din fonduri proprii si avand si cofinantare din partea Consiliului Judetean Covasna.

 

Ce alte activitati mai presupune proiectul: 

 1. Cresterea gradului de constientizare, a accesului si participarii la actiuni destinate promovarii si respectarii drepturilor copilului, precum si la actiunile de prevenire a separarii copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare in comunitate.
 2. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a minimum 63 de copii din comunitate, aflati in risc de separare de familie precum si servicii de acompaniere a copilului expus riscului si a familiei acestuia in vederea asigurarii dreptului copilului la identitate, sanatate si educatie.
 3. Asigurarea bunastarii unui numar de minimum 32 copii reintegrati in familie, intr-un mediu familial sanatos si functional, prin acordarea de subventii atat pentru copii, cat si pentru familiile care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului reintegrat in familie.
 4. Dezvoltarea unui centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comunitate (functional, deschis in orasul Sfantu Gheorghe), destinat unui numar de minimum 63 de copii, avand ca scop asistarea părințiilor pentru a face fața dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
 5. Creșterea nivelului de calitate a vieții copiilor și familiilor acestora din comunitate prin asigurarea unor instrumente de inovare socială, respectiv acordarea de subvenții financiare pentru minimum 63 de copii aflați în situație de risc și pentru minimum 40 de familii care se ocupă de creșterea acestora în comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie.

*FUNDATIA SERA ROMANIA, in calitate de beneficiar, implementeaza, pana in august 2022, proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, in parteneriat cu DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA. Grupul tinta este format din 127 de copii care provin din judetul Covasna. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totala a proiectului: 6 035 625,06 lei, din care valoare confinantare UE: 5 124 161,30 lei.

Proudly powered by WordPress