Cel putin 8 copii dintre cei 45 care au primit sansa la o viata mai buna dupa inchiderea centrului de tip vechi nr.6 din Olteni vor beneficia de servicii de reabilitare si recuperare in cadrul Centrului de recuperare pentru copiii cu dizabilitati din Intorsura Buzaului, in proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, derulat de Fundatia SERA ROMANIA in parteneriat cu Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna. Centrul de recuperare ramane deschis comunitatii, pe masura ce vor fi identificati si alti copii cu dizabilitati.

Obiectivul general al proiectului “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, derulat in parteneriat cu Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, il reprezinta dezinstitutionalizarea prin inchiderea Centrului de Plasament nr. 6 din judetul Covasna si acordarea de servicii suport pentru 32 copii in casutele de tip familial in etapa de tranzitie de la centrul de plasament la servicii comunitare (casute de tip familial), alaturi de alte masuri de sprijin social, financiar si de educatie privind prevenirea separarii copilului de familie si drepturile copilului.

Concret, printre rezultatele asteptate ale proiectului se numara 5 servicii sociale infiintate (2 Case de tip familial la Targu Secuiesc, 1 Casa de tip familial la Intorsura Buzaului și 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati la Intorsura Buzaului si 1 Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii, deschis la Sfantu Gheorghe), toate deja functionale si deschise pentru beneficiarii proiectului.

Astfel, unul din obiectivele specifice ale proiectului este dezinstitutionalizarea prin inchiderea centrului de plasament nr. 6 de la Olteni si crearea a 3 casute de tip familial (Casuta de tip familial Targu Secuiesc nr. 1, Casuta de tip familial Targu Secuiesc nr. 2, Casuta de tip familial Intorsura Buzaului), precum si a unui centru de reabilitare pentru copiii cu dizabilitati (Centrul de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati din Intorsura Buzaului), pentru a le oferi acestora si altor copii cu diferite grade de handicap accesul gratuit la servicii de recuperare. Proiectul prevede ca minimum 8 din copiii dezinstitutionalizati din Centrul Olteni sa beneficieze de aceste servicii, pe perioada de implementare.

Descrierea Centrului de reabilitare pentru copiii cu dizabilitati din Intorsura Buzaului

Cel de-al doilea tip de serviciu social furnizat in cadrul proiectului este un centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati. Acesta functioneaza la Intorsura Buzaului, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre DGASPC Covasna si amenajat si dotat de catre Fundatia SERA ROMANIA din fonduri proprii.

Proiectul, prin intermediul Centrului de reabilitare pentru copiii cu dizabilitati, contribuie la imbunatatirea calitatii vietii copilului cu dizabilitati. Astfel, minimum 8 copii cu dizabilitati vor beneficia de asistenta specializata, sociala si psihologica, fiindu-le asigurata ingrijirea, recuperarea si reabilitarea.

Prin serviciile oferite se incearca o noua abordare in ceea ce priveste copilul incadrat intr-un grad de handicap care se afla in comunitate sau este institutionalizat in centrele rezidentiale, precum si activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentanti legali care au in ingrijire copiii cu dizabilitati.

Serviciul social vine in sprijinul copiilor cu dizabilitati, al familiilor si al cornunitatii defavorizate, indiferent de apartenenta etnica sau religioasa, tipul dizabilitatii sau statutul social. Interventiile asigurate prin proiect, indeosebi prin subventiile acordate atat pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, cat si pentru reintegrarea acestuia in familie, sunt importante in contextul furnizarii sprijinului integrat pentru prevenirea separarii copilului de familia sa. Sprijinul acordat isi propune sa le asigure copilului si familiei acestuia mijloacele elementare necesare pentru a intruni conditiile asigurarii cresterii copilului intr-un mediu familial sanatos, lipsit de grijile pentru asigurarea nevoilor sociale primare.

Centrul de reabilitate pentru copii cu dizabilitati are rolul de a imbunatati calitatea vietii siformarea deprinderilor de viata independenta a beneficiarului. Fiecare copil beneficiaza de asistenta specializata, sociala si psihologica, fiindu-i asigurate ingrijirea, reabilitatea si reabilitarea.

Misiunea serviciului social consta in:

 • oferirea de servicii de reabilitare neuro-psiho-motorie pentru copiii cu dizabilitati din comunitatea judetului Covasna, in vederea dezvoltarii deprinderilor sociale, reducerea comportamentelor sociale neadecvate, precum si dezvoltarea abilitatilor pe care acesti copii ar trebui sa le aiba in raport cu varsta la care se afla.

Servicii oferite: 

 • servicii de asistenta psihopedagogica, educatie si abilitare-reabilitare, reabilitare-socializare si consiliere;
 • formarea si dezvoltarea abilitatilo reducationale;
 • programe personalizate de interventie adaptate nevoilor si posibilitatilor copilului;
 • consiliere psihologica;
 • kinetoterapie si logopedie;
 • socializare;
 • pentru parinti sau reprezentantii legali se ofera consiliere parentală.

Beneficiarii sunt copii cu dizabilitati complexe, cu varsta cuprinsa intre 0 – 18 ani, din judetul Covasna.

Admisia in cadrul Centrului de Reabilitare pentru Copiii cu dizabilitati se face in baza unei proceduri de admitere, realizate in cadrul proiectului.

Capacitatea centrului este de 30  beneficiari, insa cel putin pe perioada de implementare a proiectului nostru vor fi asigurate servicii pentru cei 8 copii/tineri care provin din centrul de plasament nr.8 din Olteni. De asemenea, centrul de reabilitare pentru copilul cu dizabilitati este deschis si potentialilor beneficiari din comunitate, acestia putand deveni beneficiari indirecti ai proiectului.

Ce alte activitati mai presupune proiectul: 

 1. Cresterea gradului de constientizare, a accesului si participarii la actiuni destinate promovarii si respectarii drepturilor copilului, precum si la actiunile de prevenire a separarii copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare in comunitate.
 2. Dezvoltarea de programe de identificare si monitorizare a minimum 63 de copii din comunitate, aflati in risc de separare de familie precum si servicii de acompaniere a copilului expus riscului si a familiei acestuia in vederea asigurarii dreptului copilului la identitate, sanatate si educatie.
 3. Asigurarea bunastarii unui numar de minimum 32 copii reintegrati in familie, intr-un mediu familial sanatos si functional, prin acordarea de subventii atat pentru copii, cat si pentru familiile care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului reintegrat in familie.
 4. Dezvoltarea unui centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comunitate (functional, deschis in orasul Sfantu Gheorghe), destinat unui numar de minimum 63 de copii, avand ca scop asistarea părințiilor pentru a face fața dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
 5. Creșterea nivelului de calitate a vieții copiilor și familiilor acestora din comunitate prin asigurarea unor instrumente de inovare socială, respectiv acordarea de subvenții financiare pentru minimum 63 de copii aflați în situație de risc și pentru minimum 40 de familii care se ocupă de creșterea acestora în comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie.

*FUNDATIA SERA ROMANIA, in calitate de beneficiar, implementeaza, pana in august 2022, proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea institutionalizarii copiilor din judetul Covasna”, in parteneriat cu DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA. Grupul tinta este format din 127 de copii care provin din judetul Covasna. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totala a proiectului: 6 035 625,06 lei, din care valoare confinantare UE: 5 124 161,30 lei.

Proudly powered by WordPress